XSMB

Xổ số Bắc Ninh ngày 08-12-2021

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 08-12-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 29115
Giải nhất 43952
Giải nhì 36600 38923
Giải ba 87458 81344 94627
22185 45819 73892
Giải tư 4696 1887 4053 3248
Giải năm 3562 5881 6549
7199 3795 3803
Giải sáu 896 267 012
Giải bảy 62 64 80 17
Đầu Đuôi
0 0,3
1 2,5,7,9
2 3,7
3
4 4,8,9
5 2,3,8
6 2,2,4,7
7
8 0,1,5,7
9 2,5,6,6,9
Đầu Đuôi
0,8 0
8 1
1,5,6,6,9 2
0,2,5 3
4,6 4
1,8,9 5
9,9 6
1,2,6,8 7
4,5 8
1,4,9 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 01-12-2021

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 01-12-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 62712
Giải nhất 70945
Giải nhì 26438 57221
Giải ba 09918 08592 11995
12421 98540 52751
Giải tư 3188 7829 8910 2040
Giải năm 3005 1798 8185
9883 7738 4979
Giải sáu 193 717 085
Giải bảy 76 77 99 41
Đầu Đuôi
0 5
1 0,2,7,8
2 1,1,9
3 8,8
4 0,0,1,5
5 1
6
7 6,7,9
8 3,5,5,8
9 2,3,5,8,9
Đầu Đuôi
1,4,4 0
2,2,4,5 1
1,9 2
8,9 3
4
0,4,8,8,9 5
7 6
1,7 7
1,3,3,8,9 8
2,7,9 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 24-11-2021

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 24-11-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 85856
Giải nhất 14730
Giải nhì 32232 32652
Giải ba 00769 73055 50883
82745 99811 09085
Giải tư 6471 6503 8288 6323
Giải năm 0815 1047 2206
2694 1420 5992
Giải sáu 070 761 587
Giải bảy 79 70 40 74
Đầu Đuôi
0 3,6
1 1,5
2 0,3
3 0,2
4 0,5,7
5 2,5,6
6 1,9
7 0,0,1,4,9
8 3,5,7,8
9 2,4
Đầu Đuôi
2,3,4,7,7 0
1,6,7 1
3,5,9 2
0,2,8 3
7,9 4
1,4,5,8 5
0,5 6
4,8 7
8 8
6,7 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 17-11-2021

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 17-11-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 99342
Giải nhất 53462
Giải nhì 60892 76010
Giải ba 08172 04710 89384
38556 56517 44121
Giải tư 6524 9263 8444 5561
Giải năm 8015 8646 4057
6037 3332 3728
Giải sáu 192 729 801
Giải bảy 87 23 66 46
Đầu Đuôi
0 1
1 0,0,5,7
2 1,3,4,8,9
3 2,7
4 2,4,6,6
5 6,7
6 1,2,3,6
7 2
8 4,7
9 2,2
Đầu Đuôi
1,1 0
0,2,6 1
3,4,6,7,9,9 2
2,6 3
2,4,8 4
1 5
4,4,5,6 6
1,3,5,8 7
2 8
2 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 10-11-2021

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 10-11-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 43595
Giải nhất 16549
Giải nhì 57132 84372
Giải ba 15670 55432 05691
97496 48100 98921
Giải tư 7384 0606 4163 2810
Giải năm 4875 0087 5578
0863 7466 0519
Giải sáu 267 811 781
Giải bảy 71 60 53 76
Đầu Đuôi
0 0,6
1 0,1,9
2 1
3 2,2
4 9
5 3
6 0,3,3,6,7
7 0,1,2,5,6,8
8 1,4,7
9 1,5,6
Đầu Đuôi
0,1,6,7 0
1,2,7,8,9 1
3,3,7 2
5,6,6 3
8 4
7,9 5
0,6,7,9 6
6,8 7
7 8
1,4 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 03-11-2021

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 03-11-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 07267
Giải nhất 18214
Giải nhì 36604 45461
Giải ba 30178 97124 17724
24779 77674 48280
Giải tư 4552 0450 3344 6928
Giải năm 9247 9087 8812
7576 5399 7902
Giải sáu 050 978 222
Giải bảy 91 56 69 39
Đầu Đuôi
0 2,4
1 2,4
2 2,4,4,8
3 9
4 4,7
5 0,0,2,6
6 1,7,9
7 4,6,8,8,9
8 0,7
9 1,9
Đầu Đuôi
5,5,8 0
6,9 1
0,1,2,5 2
3
0,1,2,2,4,7 4
5
5,7 6
4,6,8 7
2,7,7 8
3,6,7,9 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 27-10-2021

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 27-10-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 92046
Giải nhất 41811
Giải nhì 48897 06816
Giải ba 12136 10194 66604
25468 22916 35760
Giải tư 6813 7060 6512 0466
Giải năm 5836 8148 5480
1722 8341 1074
Giải sáu 427 683 514
Giải bảy 46 07 64 09
Đầu Đuôi
0 4,7,9
1 1,2,3,4,6,6
2 2,7
3 6,6
4 1,6,6,8
5
6 0,0,4,6,8
7 4
8 0,3
9 4,7
Đầu Đuôi
6,6,8 0
1,4 1
1,2 2
1,8 3
0,1,6,7,9 4
5
1,1,3,3,4,4,6 6
0,2,9 7
4,6 8
0 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 20-10-2021

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 20-10-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 56449
Giải nhất 76644
Giải nhì 26081 29056
Giải ba 10246 09333 44287
03397 31724 46347
Giải tư 5064 2617 1255 9438
Giải năm 5101 5329 9957
6899 7173 1079
Giải sáu 078 211 930
Giải bảy 93 72 10 29
Đầu Đuôi
0 1
1 0,1,7
2 4,9,9
3 0,3,8
4 4,6,7,9
5 5,6,7
6 4
7 2,3,8,9
8 1,7
9 3,7,9
Đầu Đuôi
1,3 0
0,1,8 1
7 2
3,7,9 3
2,4,6 4
5 5
4,5 6
1,4,5,8,9 7
3,7 8
2,2,4,7,9 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 13-10-2021

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 13-10-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 49522
Giải nhất 34123
Giải nhì 78632 64623
Giải ba 56223 06547 09009
89576 92818 86214
Giải tư 2021 5690 8849 0711
Giải năm 2113 8065 6311
6205 2776 7435
Giải sáu 397 539 413
Giải bảy 20 26 38 31
Đầu Đuôi
0 5,9
1 1,1,3,3,4,8
2 0,1,2,3,3,3,6
3 1,2,5,8,9
4 7,9
5
6 5
7 6,6
8
9 0,7
Đầu Đuôi
2,9 0
1,1,2,3 1
2,3 2
1,1,2,2,2 3
1 4
0,3,6 5
2,7,7 6
4,9 7
1,3 8
0,3,4 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 06-10-2021

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 06-10-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 82245
Giải nhất 66283
Giải nhì 69636 77240
Giải ba 52616 64268 27166
71829 21630 00238
Giải tư 0730 2073 5794 2355
Giải năm 5416 8580 7666
4490 3140 4119
Giải sáu 645 320 613
Giải bảy 41 20 80 60
Đầu Đuôi
0
1 3,6,6,9
2 0,0,9
3 0,0,6,8
4 0,0,1,5,5
5 5
6 0,6,6,8
7 3
8 0,0,3
9 0,4
Đầu Đuôi
2,2,3,3,4,4,6,8,8,9 0
4 1
2
1,7,8 3
9 4
4,4,5 5
1,1,3,6,6 6
7
3,6 8
1,2 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 29-09-2021

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 29-09-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 76477
Giải nhất 24728
Giải nhì 82153 20385
Giải ba 09463 95654 14232
41721 92050 74476
Giải tư 7366 9727 5435 7638
Giải năm 0921 9039 7180
4555 3303 1709
Giải sáu 941 832 396
Giải bảy 77 78 54 57
Đầu Đuôi
0 3,9
1
2 1,1,7,8
3 2,2,5,8,9
4 1
5 0,3,4,4,5,7
6 3,6
7 6,7,7,8
8 0,5
9 6
Đầu Đuôi
5,8 0
2,2,4 1
3,3 2
0,5,6 3
5,5 4
3,5,8 5
6,7,9 6
2,5,7,7 7
2,3,7 8
0,3 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 22-09-2021

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 22-09-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 53873
Giải nhất 69507
Giải nhì 02330 17980
Giải ba 73268 26143 12181
96869 58203 78909
Giải tư 8925 3956 3169 7059
Giải năm 1193 3871 8569
0231 5486 4973
Giải sáu 013 531 299
Giải bảy 18 01 12 42
Đầu Đuôi
0 1,3,7,9
1 2,3,8
2 5
3 0,1,1
4 2,3
5 6,9
6 8,9,9,9
7 1,3,3
8 0,1,6
9 3,9
Đầu Đuôi
3,8 0
0,3,3,7,8 1
1,4 2
0,1,4,7,7,9 3
4
2 5
5,8 6
0 7
1,6 8
0,5,6,6,6,9 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 15-09-2021

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 15-09-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 04965
Giải nhất 26381
Giải nhì 75078 09937
Giải ba 87750 14292 31642
19830 46057 14725
Giải tư 3447 5262 3595 5888
Giải năm 8882 5706 6266
5117 4340 5870
Giải sáu 534 904 082
Giải bảy 14 12 39 42
Đầu Đuôi
0 4,6
1 2,4,7
2 5
3 0,4,7,9
4 0,2,2,7
5 0,7
6 2,5,6
7 0,8
8 1,2,2,8
9 2,5
Đầu Đuôi
3,4,5,7 0
8 1
1,4,4,6,8,8,9 2
3
0,1,3 4
2,6,9 5
0,6 6
1,3,4,5 7
7,8 8
3 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 08-09-2021

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 08-09-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 14938
Giải nhất 66613
Giải nhì 59445 87852
Giải ba 93619 55792 12858
77312 45405 94877
Giải tư 0218 2782 4363 7981
Giải năm 1841 2808 1296
7899 9779 2245
Giải sáu 050 787 635
Giải bảy 07 29 99 51
Đầu Đuôi
0 5,7,8
1 2,3,8,9
2 9
3 5,8
4 1,5,5
5 0,1,2,8
6 3
7 7,9
8 1,2,7
9 2,6,9,9
Đầu Đuôi
5 0
4,5,8 1
1,5,8,9 2
1,6 3
4
0,3,4,4 5
9 6
0,7,8 7
0,1,3,5 8
1,2,7,9,9 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 08-09-2021

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 08-09-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 14938
Giải nhất 66613
Giải nhì 59445 87852
Giải ba 93619 55792 12858
77312 45405 94877
Giải tư 0218 2782 4363 7981
Giải năm 1841 2808 1296
7899 9779 2245
Giải sáu 050 787 635
Giải bảy 07 29 99 51
Đầu Đuôi
0 5,7,8
1 2,3,8,9
2 9
3 5,8
4 1,5,5
5 0,1,2,8
6 3
7 7,9
8 1,2,7
9 2,6,9,9
Đầu Đuôi
5 0
4,5,8 1
1,5,8,9 2
1,6 3
4
0,3,4,4 5
9 6
0,7,8 7
0,1,3,5 8
1,2,7,9,9 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 01-09-2021

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 01-09-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 74627
Giải nhất 86107
Giải nhì 46472 63884
Giải ba 48900 57694 72368
11536 98879 70707
Giải tư 6872 3269 2528 5621
Giải năm 1494 6278 0725
3466 2318 1615
Giải sáu 167 590 938
Giải bảy 06 71 56 85
Đầu Đuôi
0 0,6,7,7
1 5,8
2 1,5,7,8
3 6,8
4
5 6
6 6,7,8,9
7 1,2,2,8,9
8 4,5
9 0,4,4
Đầu Đuôi
0,9 0
2,7 1
7,7 2
3
8,9,9 4
1,2,8 5
0,3,5,6 6
0,0,2,6 7
1,2,3,6,7 8
6,7 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 25-08-2021

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 25-08-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 60589
Giải nhất 21378
Giải nhì 27654 55105
Giải ba 45478 49790 35749
00196 55447 00851
Giải tư 7535 8532 0560 6658
Giải năm 7270 0286 4039
1011 1927 4705
Giải sáu 785 812 318
Giải bảy 27 83 30 90
Đầu Đuôi
0 5,5
1 1,2,8
2 7,7
3 0,2,5,9
4 7,9
5 1,4,8
6 0
7 0,8,8
8 3,5,6,9
9 0,0,6
Đầu Đuôi
3,6,7,9,9 0
1,5 1
1,3 2
8 3
5 4
0,0,3,8 5
8,9 6
2,2,4 7
1,5,7,7 8
3,4,8 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 25-08-2021

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 25-08-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 60589
Giải nhất 21378
Giải nhì 27654 55105
Giải ba 45478 49790 35749
00196 55447 00851
Giải tư 7535 8532 0560 6658
Giải năm 7270 0286 4039
1011 1927 4705
Giải sáu 785 812 318
Giải bảy 27 83 30 90
Đầu Đuôi
0 5,5
1 1,2,8
2 7,7
3 0,2,5,9
4 7,9
5 1,4,8
6 0
7 0,8,8
8 3,5,6,9
9 0,0,6
Đầu Đuôi
3,6,7,9,9 0
1,5 1
1,3 2
8 3
5 4
0,0,3,8 5
8,9 6
2,2,4 7
1,5,7,7 8
3,4,8 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 18-08-2021

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 18-08-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 10443
Giải nhất 28874
Giải nhì 41611 34539
Giải ba 18912 03584 53836
31787 15200 63243
Giải tư 3400 6373 9768 6486
Giải năm 1120 8593 9502
2059 9473 2482
Giải sáu 626 057 366
Giải bảy 59 14 68 02
Đầu Đuôi
0 0,0,2,2
1 1,2,4
2 0,6
3 6,9
4 3,3
5 7,9,9
6 6,8,8
7 3,3,4
8 2,4,6,7
9 3
Đầu Đuôi
0,0,2 0
1 1
0,0,1,8 2
4,4,7,7,9 3
1,7,8 4
5
2,3,6,8 6
5,8 7
6,6 8
3,5,5 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 04-08-2021

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 04-08-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 46441
Giải nhất 30932
Giải nhì 92551 73119
Giải ba 75979 08883 20015
85321 95089 71113
Giải tư 6612 1666 1019 9573
Giải năm 2045 2629 5947
4485 6914 0448
Giải sáu 002 250 613
Giải bảy 40 84 74 53
Đầu Đuôi
0 2
1 2,3,3,4,5,9,9
2 1,9
3 2
4 0,1,5,7,8
5 0,1,3
6 6
7 3,4,9
8 3,4,5,9
9
Đầu Đuôi
4,5 0
2,4,5 1
0,1,3 2
1,1,5,7,8 3
1,7,8 4
1,4,8 5
6 6
4 7
4 8
1,1,2,7,8 9


xsmb

×
×