XSMB

Xổ số Hà Nội ngày 06-12-2021

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 06-12-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 71784
Giải nhất 58418
Giải nhì 23447 01806
Giải ba 65836 21704 16537
65615 68400 23359
Giải tư 9412 7222 5434 4467
Giải năm 0963 3708 3113
4910 3142 3068
Giải sáu 479 806 861
Giải bảy 72 76 83 26
Đầu Đuôi
0 0,4,6,6,8
1 0,2,3,5,8
2 2,6
3 4,6,7
4 2,7
5 9
6 1,3,7,8
7 2,6,9
8 3,4
9
Đầu Đuôi
0,1 0
6 1
1,2,4,7 2
1,6,8 3
0,3,8 4
1 5
0,0,2,3,7 6
3,4,6 7
0,1,6 8
5,7 9

Xổ số Hà Nội ngày 29-11-2021

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 29-11-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 28087
Giải nhất 28734
Giải nhì 42697 92424
Giải ba 88531 06240 08427
38904 60466 38413
Giải tư 1380 0500 3420 5187
Giải năm 1688 9543 9990
2526 0475 9035
Giải sáu 663 910 260
Giải bảy 64 21 63 73
Đầu Đuôi
0 0,4
1 0,3
2 0,1,4,6,7
3 1,4,5
4 0,3
5
6 0,3,3,4,6
7 3,5
8 0,7,7,8
9 0,7
Đầu Đuôi
0,1,2,4,6,8,9 0
2,3 1
2
1,4,6,6,7 3
0,2,3,6 4
3,7 5
2,6 6
2,8,8,9 7
8 8
9

Xổ số Hà Nội ngày 22-11-2021

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 22-11-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 36593
Giải nhất 86008
Giải nhì 02892 93784
Giải ba 96193 00431 04798
11596 69391 25226
Giải tư 5682 5393 1161 1866
Giải năm 5926 1362 3236
9701 3801 3369
Giải sáu 539 668 928
Giải bảy 38 80 33 47
Đầu Đuôi
0 1,1,8
1
2 6,6,8
3 1,3,6,8,9
4 7
5
6 1,2,6,8,9
7
8 0,2,4
9 1,2,3,3,3,6,8
Đầu Đuôi
8 0
0,0,3,6,9 1
6,8,9 2
3,9,9,9 3
8 4
5
2,2,3,6,9 6
4 7
0,2,3,6,9 8
3,6 9

Xổ số Hà Nội ngày 15-11-2021

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 15-11-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 77626
Giải nhất 91372
Giải nhì 87595 59730
Giải ba 52971 42147 97681
96197 75905 44819
Giải tư 4555 3907 9415 5446
Giải năm 6522 3955 0075
9059 5993 1531
Giải sáu 727 027 573
Giải bảy 97 34 27 94
Đầu Đuôi
0 5,7
1 5,9
2 2,6,7,7,7
3 0,1,4
4 6,7
5 5,5,9
6
7 1,2,3,5
8 1
9 3,4,5,7,7
Đầu Đuôi
3 0
3,7,8 1
2,7 2
7,9 3
3,9 4
0,1,5,5,7,9 5
2,4 6
0,2,2,2,4,9,9 7
8
1,5 9

Xổ số Hà Nội ngày 08-11-2021

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 08-11-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 94772
Giải nhất 34396
Giải nhì 28371 85901
Giải ba 67985 63742 33556
59451 92120 43046
Giải tư 1704 0824 9972 0045
Giải năm 0604 7671 4133
0662 0135 6590
Giải sáu 935 839 605
Giải bảy 38 60 90 99
Đầu Đuôi
0 1,4,4,5
1
2 0,4
3 3,5,5,8,9
4 2,5,6
5 1,6
6 0,2
7 1,1,2,2
8 5
9 0,0,6,9
Đầu Đuôi
2,6,9,9 0
0,5,7,7 1
4,6,7,7 2
3 3
0,0,2 4
0,3,3,4,8 5
4,5,9 6
7
3 8
3,9 9

Xổ số Hà Nội ngày 01-11-2021

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 01-11-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 03858
Giải nhất 20567
Giải nhì 69750 34589
Giải ba 65754 36377 18331
76250 09247 84704
Giải tư 1710 6620 2340 1625
Giải năm 1032 6922 6094
5404 5085 9777
Giải sáu 352 249 084
Giải bảy 07 84 11 31
Đầu Đuôi
0 4,4,7
1 0,1
2 0,2,5
3 1,1,2
4 0,7,9
5 0,0,2,4,8
6 7
7 7,7
8 4,4,5,9
9 4
Đầu Đuôi
1,2,4,5,5 0
1,3,3 1
2,3,5 2
3
0,0,5,8,8,9 4
2,8 5
6
0,4,6,7,7 7
5 8
4,8 9

Xổ số Hà Nội ngày 25-10-2021

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 25-10-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 69154
Giải nhất 57088
Giải nhì 08106 67288
Giải ba 33564 68976 30437
73523 04121 60949
Giải tư 3443 8831 3951 6357
Giải năm 4158 4526 6245
2568 3950 6621
Giải sáu 425 055 981
Giải bảy 28 30 12 54
Đầu Đuôi
0 6
1 2
2 1,1,3,5,6,8
3 0,1,7
4 3,5,9
5 0,1,4,4,5,7,8
6 4,8
7 6
8 1,8,8
9
Đầu Đuôi
3,5 0
2,2,3,5,8 1
1 2
2,4 3
5,5,6 4
2,4,5 5
0,2,7 6
3,5 7
2,5,6,8,8 8
4 9

Xổ số Hà Nội ngày 18-10-2021

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 18-10-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 11609
Giải nhất 38670
Giải nhì 75749 86248
Giải ba 01162 58433 67727
51232 94072 30268
Giải tư 2752 3870 5919 6155
Giải năm 1928 5396 5001
6818 0261 1009
Giải sáu 747 489 116
Giải bảy 34 31 71 00
Đầu Đuôi
0 0,1,9,9
1 6,8,9
2 7,8
3 1,2,3,4
4 7,8,9
5 2,5
6 1,2,8
7 0,0,1,2
8 9
9 6
Đầu Đuôi
0,7,7 0
0,3,6,7 1
3,5,6,7 2
3 3
3 4
5 5
1,9 6
2,4 7
1,2,4,6 8
0,0,1,4,8 9

Xổ số Hà Nội ngày 11-10-2021

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 11-10-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 72142
Giải nhất 06050
Giải nhì 72755 40465
Giải ba 17432 24701 69352
39304 87384 75624
Giải tư 2222 8289 8745 8322
Giải năm 0230 2198 9920
6691 5184 3114
Giải sáu 758 499 915
Giải bảy 55 95 26 07
Đầu Đuôi
0 1,4,7
1 4,5
2 0,2,2,4,6
3 0,2
4 2,5
5 0,2,5,5,8
6 5
7
8 4,4,9
9 1,5,8,9
Đầu Đuôi
2,3,5 0
0,9 1
2,2,3,4,5 2
3
0,1,2,8,8 4
1,4,5,5,6,9 5
2 6
0 7
5,9 8
8,9 9

Xổ số Hà Nội ngày 04-10-2021

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 04-10-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 45747
Giải nhất 78306
Giải nhì 61572 84369
Giải ba 18411 79705 69727
17685 33940 04242
Giải tư 7010 0738 2149 2415
Giải năm 1760 9959 0364
1391 7659 8314
Giải sáu 674 785 969
Giải bảy 34 44 57 07
Đầu Đuôi
0 5,6,7
1 0,1,4,5
2 7
3 4,8
4 0,2,4,7,9
5 7,9,9
6 0,4,9,9
7 2,4
8 5,5
9 1
Đầu Đuôi
1,4,6 0
1,9 1
4,7 2
3
1,3,4,6,7 4
0,1,8,8 5
0 6
0,2,4,5 7
3 8
4,5,5,6,6 9

Xổ số Hà Nội ngày 27-09-2021

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 27-09-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 73011
Giải nhất 19529
Giải nhì 02268 95997
Giải ba 51659 13766 27643
14782 47469 92959
Giải tư 1584 3811 1734 9321
Giải năm 9026 5444 5017
6830 8765 5108
Giải sáu 199 114 442
Giải bảy 90 34 37 81
Đầu Đuôi
0 8
1 1,1,4,7
2 1,6,9
3 0,4,4,7
4 2,3,4
5 9,9
6 5,6,8,9
7
8 1,2,4
9 0,7,9
Đầu Đuôi
3,9 0
1,1,2,8 1
4,8 2
4 3
1,3,3,4,8 4
6 5
2,6 6
1,3,9 7
0,6 8
2,5,5,6,9 9

Xổ số Hà Nội ngày 20-09-2021

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 20-09-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 74019
Giải nhất 39363
Giải nhì 65370 71066
Giải ba 45260 63523 61496
03231 90130 26674
Giải tư 5518 0019 5100 0220
Giải năm 2865 6585 4268
4617 7539 6234
Giải sáu 310 412 482
Giải bảy 24 00 91 19
Đầu Đuôi
0 0,0
1 0,2,7,8,9,9,9
2 0,3,4
3 0,1,4,9
4
5
6 0,3,5,6,8
7 0,4
8 2,5
9 1,6
Đầu Đuôi
0,0,1,2,3,6,7 0
3,9 1
1,8 2
2,6 3
2,3,7 4
6,8 5
6,9 6
1 7
1,6 8
1,1,1,3 9

Xổ số Hà Nội ngày 13-09-2021

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 13-09-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 95548
Giải nhất 68227
Giải nhì 53476 18423
Giải ba 59313 10761 02884
22998 26134 12546
Giải tư 0146 5730 8572 0808
Giải năm 9635 3032 0184
8384 1790 7601
Giải sáu 564 591 957
Giải bảy 83 09 99 32
Đầu Đuôi
0 1,8,9
1 3
2 3,7
3 0,2,2,4,5
4 6,6,8
5 7
6 1,4
7 2,6
8 3,4,4,4
9 0,1,8,9
Đầu Đuôi
3,9 0
0,6,9 1
3,3,7 2
1,2,8 3
3,6,8,8,8 4
3 5
4,4,7 6
2,5 7
0,4,9 8
0,9 9

Xổ số Hà Nội ngày 06-09-2021

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 06-09-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 87728
Giải nhất 88415
Giải nhì 19940 44927
Giải ba 26793 17788 33474
52904 88310 77646
Giải tư 1183 9036 7786 1612
Giải năm 8192 9483 3950
4803 7481 1667
Giải sáu 792 575 369
Giải bảy 71 02 19 65
Đầu Đuôi
0 2,3,4
1 0,2,5,9
2 7,8
3 6
4 0,6
5 0
6 5,7,9
7 1,4,5
8 1,3,3,6,8
9 2,2,3
Đầu Đuôi
1,4,5 0
7,8 1
0,1,9,9 2
0,8,8,9 3
0,7 4
1,6,7 5
3,4,8 6
2,6 7
2,8 8
1,6 9

Xổ số Hà Nội ngày 30-08-2021

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 30-08-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 83986
Giải nhất 61984
Giải nhì 71959 51392
Giải ba 00885 37574 77498
22788 28129 73126
Giải tư 1709 1388 8434 5743
Giải năm 2149 8023 4582
3272 1145 7245
Giải sáu 973 425 269
Giải bảy 48 45 32 74
Đầu Đuôi
0 9
1
2 3,5,6,9
3 2,4
4 3,5,5,5,8,9
5 9
6 9
7 2,3,4,4
8 2,4,5,6,8,8
9 2,8
Đầu Đuôi
0
1
3,7,8,9 2
2,4,7 3
3,7,7,8 4
2,4,4,4,8 5
2,8 6
7
4,8,8,9 8
0,2,4,5,6 9

Xổ số Hà Nội ngày 23-08-2021

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 23-08-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 58391
Giải nhất 20528
Giải nhì 69366 25470
Giải ba 10911 62745 24082
87674 72432 41270
Giải tư 7536 4585 9858 4876
Giải năm 9263 2002 0947
4496 0780 9429
Giải sáu 566 438 731
Giải bảy 50 45 44 68
Đầu Đuôi
0 2
1 1
2 8,9
3 1,2,6,8
4 4,5,5,7
5 0,8
6 3,6,6,8
7 0,0,4,6
8 0,2,5
9 1,6
Đầu Đuôi
5,7,7,8 0
1,3,9 1
0,3,8 2
6 3
4,7 4
4,4,8 5
3,6,6,7,9 6
4 7
2,3,5,6 8
2 9

Xổ số Hà Nội ngày 16-08-2021

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 16-08-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 62041
Giải nhất 07429
Giải nhì 58690 79335
Giải ba 59164 89980 15934
83770 63150 04189
Giải tư 5863 0973 0119 9411
Giải năm 7887 0605 5983
7295 6771 0697
Giải sáu 096 307 178
Giải bảy 31 39 22 09
Đầu Đuôi
0 5,7,9
1 1,9
2 2,9
3 1,4,5,9
4 1
5 0
6 3,4
7 0,1,3,8
8 0,3,7,9
9 0,5,6,7
Đầu Đuôi
5,7,8,9 0
1,3,4,7 1
2 2
6,7,8 3
3,6 4
0,3,9 5
9 6
0,8,9 7
7 8
0,1,2,3,8 9

Xổ số Hà Nội ngày 09-08-2021

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 09-08-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 44751
Giải nhất 36796
Giải nhì 05597 80132
Giải ba 81726 68298 87776
58923 78159 52155
Giải tư 8753 4339 1849 4259
Giải năm 1261 8755 3028
1720 3533 1198
Giải sáu 344 630 736
Giải bảy 74 82 90 35
Đầu Đuôi
0
1
2 0,3,6,8
3 0,2,3,5,6,9
4 4,9
5 1,3,5,5,9,9
6 1
7 4,6
8 2
9 0,6,7,8,8
Đầu Đuôi
2,3,9 0
5,6 1
3,8 2
2,3,5 3
4,7 4
3,5,5 5
2,3,7,9 6
9 7
2,9,9 8
3,4,5,5 9

Xổ số Hà Nội ngày 02-08-2021

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 02-08-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 71424
Giải nhất 01082
Giải nhì 35981 28691
Giải ba 98350 38957 19491
64270 62415 46173
Giải tư 0712 4253 8081 9582
Giải năm 9402 3740 1725
0914 7478 8409
Giải sáu 216 604 659
Giải bảy 03 47 12 73
Đầu Đuôi
0 2,3,4,9
1 2,2,4,5,6
2 4,5
3
4 0,7
5 0,3,7,9
6
7 0,3,3,8
8 1,1,2,2
9 1,1
Đầu Đuôi
4,5,7 0
8,8,9,9 1
0,1,1,8,8 2
0,5,7,7 3
0,1,2 4
1,2 5
1 6
4,5 7
7 8
0,5 9

Xổ số Hà Nội ngày 26-07-2021

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 26-07-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 40891
Giải nhất 05339
Giải nhì 20921 37824
Giải ba 15188 32390 37996
76984 77330 19767
Giải tư 4331 8163 3103 4608
Giải năm 2180 9377 9315
0460 3133 1714
Giải sáu 887 164 354
Giải bảy 36 12 76 78
Đầu Đuôi
0 3,8
1 2,4,5
2 1,4
3 0,1,3,6,9
4
5 4
6 0,3,4,7
7 6,7,8
8 0,4,7,8
9 0,1,6
Đầu Đuôi
3,6,8,9 0
2,3,9 1
1 2
0,3,6 3
1,2,5,6,8 4
1 5
3,7,9 6
6,7,8 7
0,7,8 8
3 9


xsmb

×
×