XSMB

Xổ số Hải Phòng ngày 03-12-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 03-12-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 85507
Giải nhất 09681
Giải nhì 03790 53917
Giải ba 20926 31086 34274
91735 41574 37041
Giải tư 3147 7281 0582 1810
Giải năm 6174 9325 9861
5010 5976 9663
Giải sáu 661 456 229
Giải bảy 12 03 42 45
Đầu Đuôi
0 3,7
1 0,0,2,7
2 5,6,9
3 5
4 1,2,5,7
5 6
6 1,1,3
7 4,4,4,6
8 1,1,2,6
9 0
Đầu Đuôi
1,1,9 0
4,6,6,8,8 1
1,4,8 2
0,6 3
7,7,7 4
2,3,4 5
2,5,7,8 6
0,1,4 7
8
2 9

Xổ số Hải Phòng ngày 26-11-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 26-11-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 81610
Giải nhất 43572
Giải nhì 02830 70461
Giải ba 10642 43979 44974
44345 44745 54146
Giải tư 1308 4893 1941 9021
Giải năm 0564 8667 1756
5363 6795 2527
Giải sáu 376 932 698
Giải bảy 29 72 64 60
Đầu Đuôi
0 8
1 0
2 1,7,9
3 0,2
4 1,2,5,5,6
5 6
6 0,1,3,4,4,7
7 2,2,4,6,9
8
9 3,5,8
Đầu Đuôi
1,3,6 0
2,4,6 1
3,4,7,7 2
6,9 3
6,6,7 4
4,4,9 5
4,5,7 6
2,6 7
0,9 8
2,7 9

Xổ số Hải Phòng ngày 19-11-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 19-11-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 68712
Giải nhất 13056
Giải nhì 06192 95012
Giải ba 99626 60787 11782
79716 23208 53805
Giải tư 0290 2799 2097 4884
Giải năm 9850 6342 4004
8986 6207 3442
Giải sáu 222 826 366
Giải bảy 03 82 30 28
Đầu Đuôi
0 3,4,5,7,8
1 2,2,6
2 2,6,6,8
3 0
4 2,2
5 0,6
6 6
7
8 2,2,4,6,7
9 0,2,7,9
Đầu Đuôi
3,5,9 0
1
1,1,2,4,4,8,8,9 2
0 3
0,8 4
0 5
1,2,2,5,6,8 6
0,8,9 7
0,2 8
9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 12-11-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 12-11-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 04211
Giải nhất 71230
Giải nhì 58044 68437
Giải ba 80363 60261 49100
77271 53221 35588
Giải tư 7488 0466 1119 7107
Giải năm 9609 0695 9105
1244 0805 7957
Giải sáu 966 246 923
Giải bảy 49 72 93 12
Đầu Đuôi
0 0,5,5,7,9
1 1,2,9
2 1,3
3 0,7
4 4,4,6,9
5 7
6 1,3,6,6
7 1,2
8 8,8
9 3,5
Đầu Đuôi
0,3 0
1,2,6,7 1
1,7 2
2,6,9 3
4,4 4
0,0,9 5
4,6,6 6
0,3,5 7
8,8 8
0,1,4 9

Xổ số Hải Phòng ngày 05-11-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 05-11-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 66152
Giải nhất 65766
Giải nhì 01610 37587
Giải ba 67850 21069 37289
61589 14790 10276
Giải tư 7588 5664 3897 5600
Giải năm 2409 1347 2403
8443 9588 4431
Giải sáu 334 575 643
Giải bảy 38 02 90 85
Đầu Đuôi
0 0,2,3,9
1 0
2
3 1,4,8
4 3,3,7
5 0,2
6 4,6,9
7 5,6
8 5,7,8,8,9,9
9 0,0,7
Đầu Đuôi
0,1,5,9,9 0
3 1
0,5 2
0,4,4 3
3,6 4
7,8 5
6,7 6
4,8,9 7
3,8,8 8
0,6,8,8 9

Xổ số Hải Phòng ngày 29-10-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 29-10-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 67635
Giải nhất 83186
Giải nhì 46576 75207
Giải ba 37607 90787 01471
41670 48558 10786
Giải tư 6447 0420 5042 5225
Giải năm 5635 4481 0743
6322 5141 0007
Giải sáu 967 431 346
Giải bảy 96 09 43 65
Đầu Đuôi
0 7,7,7,9
1
2 0,2,5
3 1,5,5
4 1,2,3,3,6,7
5 8
6 5,7
7 0,1,6
8 1,6,6,7
9 6
Đầu Đuôi
2,7 0
3,4,7,8 1
2,4 2
4,4 3
4
2,3,3,6 5
4,7,8,8,9 6
0,0,0,4,6,8 7
5 8
0 9

Xổ số Hải Phòng ngày 22-10-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 22-10-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 56628
Giải nhất 23615
Giải nhì 74574 50353
Giải ba 31166 16493 70266
79071 61860 04844
Giải tư 1960 3013 8505 0372
Giải năm 3329 3862 4607
9661 8165 8670
Giải sáu 220 319 205
Giải bảy 17 82 79 06
Đầu Đuôi
0 5,5,6,7
1 3,5,7,9
2 0,8,9
3
4 4
5 3
6 0,0,1,2,5,6,6
7 0,1,2,4,9
8 2
9 3
Đầu Đuôi
2,6,6,7 0
6,7 1
6,7,8 2
1,5,9 3
4,7 4
0,0,1,6 5
0,6,6 6
0,1 7
2 8
1,2,7 9

Xổ số Hải Phòng ngày 15-10-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 15-10-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 64218
Giải nhất 83454
Giải nhì 31313 38671
Giải ba 29917 25742 92751
69235 89354 18149
Giải tư 3490 7166 1748 5327
Giải năm 8125 0201 3864
7447 0449 8020
Giải sáu 432 412 974
Giải bảy 88 42 48 34
Đầu Đuôi
0 1
1 2,3,7,8
2 0,5,7
3 2,4,5
4 2,2,7,8,8,9,9
5 1,4,4
6 4,6
7 1,4
8 8
9 0
Đầu Đuôi
2,9 0
0,5,7 1
1,3,4,4 2
1 3
3,5,5,6,7 4
2,3 5
6 6
1,2,4 7
1,4,4,8 8
4,4 9

Xổ số Hải Phòng ngày 08-10-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 08-10-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 43550
Giải nhất 92887
Giải nhì 67470 39215
Giải ba 44145 80556 86154
12485 18411 88022
Giải tư 6762 6312 7923 3586
Giải năm 2326 9918 6784
1435 2489 9817
Giải sáu 459 190 679
Giải bảy 17 49 68 11
Đầu Đuôi
0
1 1,1,2,5,7,7,8
2 2,3,6
3 5
4 5,9
5 0,4,6,9
6 2,8
7 0,9
8 4,5,6,7,9
9 0
Đầu Đuôi
5,7,9 0
1,1 1
1,2,6 2
2 3
5,8 4
1,3,4,8 5
2,5,8 6
1,1,8 7
1,6 8
4,5,7,8 9

Xổ số Hải Phòng ngày 01-10-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 01-10-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 31220
Giải nhất 49246
Giải nhì 20939 28685
Giải ba 12233 11803 82795
26886 97849 08987
Giải tư 1213 3114 8078 8087
Giải năm 2789 2575 4203
7214 4438 4448
Giải sáu 450 862 818
Giải bảy 56 01 68 38
Đầu Đuôi
0 1,3,3
1 3,4,4,8
2 0
3 3,8,8,9
4 6,8,9
5 0,6
6 2,8
7 5,8
8 5,6,7,7,9
9 5
Đầu Đuôi
2,5 0
0 1
6 2
0,0,1,3 3
1,1 4
7,8,9 5
4,5,8 6
8,8 7
1,3,3,4,6,7 8
3,4,8 9

Xổ số Hải Phòng ngày 24-09-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 24-09-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 51678
Giải nhất 00595
Giải nhì 81492 15143
Giải ba 18952 11569 71542
94245 10886 40074
Giải tư 5028 0402 5989 6790
Giải năm 3227 6074 0716
8137 0706 9696
Giải sáu 272 740 345
Giải bảy 11 40 04 18
Đầu Đuôi
0 2,4,6
1 1,6,8
2 7,8
3 7
4 0,0,2,3,5,5
5 2
6 9
7 2,4,4,8
8 6,9
9 0,2,5,6
Đầu Đuôi
4,4,9 0
1 1
0,4,5,7,9 2
4 3
0,7,7 4
4,4,9 5
0,1,8,9 6
2,3 7
1,2,7 8
6,8 9

Xổ số Hải Phòng ngày 17-09-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 17-09-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 35330
Giải nhất 90315
Giải nhì 57179 80432
Giải ba 55894 21451 13005
89719 57160 48276
Giải tư 6690 5579 3410 0178
Giải năm 4358 3330 7399
5849 4867 6289
Giải sáu 277 553 366
Giải bảy 41 75 29 78
Đầu Đuôi
0 5
1 0,5,9
2 9
3 0,0,2
4 1,9
5 1,3,8
6 0,6,7
7 5,6,7,8,8,9,9
8 9
9 0,4,9
Đầu Đuôi
1,3,3,6,9 0
4,5 1
3 2
5 3
9 4
0,1,7 5
6,7 6
6,7 7
5,7,7 8
1,2,4,7,7,8,9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 10-09-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 10-09-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 04529
Giải nhất 92073
Giải nhì 44668 76193
Giải ba 78657 91786 40075
69216 56628 26266
Giải tư 7728 8549 2347 4738
Giải năm 4908 4367 5962
3741 4361 8143
Giải sáu 101 128 722
Giải bảy 11 19 76 60
Đầu Đuôi
0 1,8
1 1,6,9
2 2,8,8,8,9
3 8
4 1,3,7,9
5 7
6 0,1,2,6,7,8
7 3,5,6
8 6
9 3
Đầu Đuôi
6 0
0,1,4,6 1
2,6 2
4,7,9 3
4
7 5
1,6,7,8 6
4,5,6 7
0,2,2,2,3,6 8
1,2,4 9

Xổ số Hải Phòng ngày 03-09-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 03-09-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 11660
Giải nhất 20874
Giải nhì 09983 75655
Giải ba 59596 90286 10824
22663 11822 60224
Giải tư 7325 0124 3107 1380
Giải năm 7981 7188 1074
9313 4454 6185
Giải sáu 916 546 080
Giải bảy 24 09 27 19
Đầu Đuôi
0 7,9
1 3,6,9
2 2,4,4,4,4,5,7
3
4 6
5 4,5
6 0,3
7 4,4
8 0,0,1,3,5,6,8
9 6
Đầu Đuôi
6,8,8 0
8 1
2 2
1,6,8 3
2,2,2,2,5,7,7 4
2,5,8 5
1,4,8,9 6
0,2 7
8 8
0,1 9

Xổ số Hải Phòng ngày 03-09-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 03-09-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 11660
Giải nhất 20874
Giải nhì 09983 75655
Giải ba 59596 90286 10824
22663 11822 60224
Giải tư 7325 0124 3107 1380
Giải năm 7981 7188 1074
9313 4454 6185
Giải sáu 916 546 080
Giải bảy 24 09 27 19
Đầu Đuôi
0 7,9
1 3,6,9
2 2,4,4,4,4,5,7
3
4 6
5 4,5
6 0,3
7 4,4
8 0,0,1,3,5,6,8
9 6
Đầu Đuôi
6,8,8 0
8 1
2 2
1,6,8 3
2,2,2,2,5,7,7 4
2,5,8 5
1,4,8,9 6
0,2 7
8 8
0,1 9

Xổ số Hải Phòng ngày 27-08-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 27-08-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 69159
Giải nhất 30254
Giải nhì 07580 74200
Giải ba 64326 40586 59279
14990 06045 91165
Giải tư 0884 0713 8759 5876
Giải năm 4287 2606 8140
9265 7445 7509
Giải sáu 412 554 979
Giải bảy 27 99 95 58
Đầu Đuôi
0 0,6,9
1 2,3
2 6,7
3
4 0,5,5
5 4,4,8,9,9
6 5,5
7 6,9,9
8 0,4,6,7
9 0,5,9
Đầu Đuôi
0,4,8,9 0
1
1 2
1 3
5,5,8 4
4,4,6,6,9 5
0,2,7,8 6
2,8 7
5 8
0,5,5,7,7,9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 20-08-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 20-08-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 04793
Giải nhất 84718
Giải nhì 67660 58087
Giải ba 00408 97319 37780
07495 67371 90131
Giải tư 4155 4827 4668 4113
Giải năm 6859 1054 7299
8682 9957 4493
Giải sáu 390 501 538
Giải bảy 70 41 17 71
Đầu Đuôi
0 1,8
1 3,7,8,9
2 7
3 1,8
4 1
5 4,5,7,9
6 0,8
7 0,1,1
8 0,2,7
9 0,3,3,5,9
Đầu Đuôi
6,7,8,9 0
0,3,4,7,7 1
8 2
1,9,9 3
5 4
5,9 5
6
1,2,5,8 7
0,1,3,6 8
1,5,9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 13-08-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 13-08-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 17044
Giải nhất 04460
Giải nhì 64353 07330
Giải ba 34168 31369 58467
28233 88931 65843
Giải tư 4986 0330 7386 8051
Giải năm 5105 3376 3004
7971 6917 0198
Giải sáu 104 093 327
Giải bảy 88 34 27 29
Đầu Đuôi
0 4,4,5
1 7
2 7,7,9
3 0,0,1,3,4
4 3,4
5 1,3
6 0,7,8,9
7 1,6
8 6,6,8
9 3,8
Đầu Đuôi
3,3,6 0
3,5,7 1
2
3,4,5,9 3
0,0,3,4 4
0 5
7,8,8 6
1,2,2,6 7
6,8,9 8
2,6 9

Xổ số Hải Phòng ngày 06-08-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 06-08-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 39467
Giải nhất 34338
Giải nhì 87428 43563
Giải ba 96124 59846 24613
80119 73546 75171
Giải tư 8855 5404 5698 7155
Giải năm 2126 3084 9279
6680 3065 6258
Giải sáu 300 076 029
Giải bảy 69 47 52 35
Đầu Đuôi
0 0,4
1 3,9
2 4,6,8,9
3 5,8
4 6,6,7
5 2,5,5,8
6 3,5,7,9
7 1,6,9
8 0,4
9 8
Đầu Đuôi
0,8 0
7 1
5 2
1,6 3
0,2,8 4
3,5,5,6 5
2,4,4,7 6
4,6 7
2,3,5,9 8
1,2,6,7 9

Xổ số Hải Phòng ngày 30-07-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 30-07-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 94715
Giải nhất 51666
Giải nhì 78150 32755
Giải ba 46918 97507 17363
26054 70336 40135
Giải tư 6372 8921 1153 7468
Giải năm 7527 7835 9979
7559 6165 7850
Giải sáu 729 628 115
Giải bảy 72 86 43 82
Đầu Đuôi
0 7
1 5,5,8
2 1,7,8,9
3 5,5,6
4 3
5 0,0,3,4,5,9
6 3,5,6,8
7 2,2,9
8 2,6
9
Đầu Đuôi
5,5 0
2 1
7,7,8 2
4,5,6 3
5 4
1,1,3,3,5,6 5
3,6,8 6
0,2 7
1,2,6 8
2,5,7 9


xsmb

×
×