XSMB

Xổ số Thái Bình ngày 05-12-2021

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 05-12-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 04329
Giải nhất 46537
Giải nhì 20032 37910
Giải ba 39991 13198 22446
49429 73670 17284
Giải tư 6997 0716 2654 4165
Giải năm 6159 5843 0395
0951 3894 1708
Giải sáu 550 769 585
Giải bảy 85 65 94 18
Đầu Đuôi
0 8
1 0,6,8
2 9,9
3 2,7
4 3,6
5 0,1,4,9
6 5,5,9
7 0
8 4,5,5
9 1,4,4,5,7,8
Đầu Đuôi
1,5,7 0
5,9 1
3 2
4 3
5,8,9,9 4
6,6,8,8,9 5
1,4 6
3,9 7
0,1,9 8
2,2,5,6 9

Xổ số Thái Bình ngày 28-11-2021

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 28-11-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 55988
Giải nhất 58593
Giải nhì 79190 06541
Giải ba 69290 71067 80595
75378 89706 51988
Giải tư 6592 6857 7846 0995
Giải năm 3816 0245 6521
3543 7702 5803
Giải sáu 294 403 163
Giải bảy 00 40 82 69
Đầu Đuôi
0 0,2,3,3,6
1 6
2 1
3
4 0,1,3,5,6
5 7
6 3,7,9
7 8
8 2,8,8
9 0,0,2,3,4,5,5
Đầu Đuôi
0,4,9,9 0
2,4 1
0,8,9 2
0,0,4,6,9 3
9 4
4,9,9 5
0,1,4 6
5,6 7
7,8,8 8
6 9

Xổ số Thái Bình ngày 21-11-2021

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 21-11-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 47579
Giải nhất 80977
Giải nhì 62619 73610
Giải ba 77069 19970 43083
46530 54910 00973
Giải tư 6915 1634 5860 1873
Giải năm 4516 3281 8015
5447 5143 6006
Giải sáu 529 575 563
Giải bảy 15 64 68 10
Đầu Đuôi
0 6
1 0,0,0,5,5,5,6,9
2 9
3 0,4
4 3,7
5
6 0,3,4,8,9
7 0,3,3,5,7,9
8 1,3
9
Đầu Đuôi
1,1,1,3,6,7 0
8 1
2
4,6,7,7,8 3
3,6 4
1,1,1,7 5
0,1 6
4,7 7
6 8
1,2,6,7 9

Xổ số Thái Bình ngày 14-11-2021

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 14-11-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 53940
Giải nhất 52169
Giải nhì 96490 56413
Giải ba 75831 04901 40450
49876 41041 24500
Giải tư 6399 1620 0903 1337
Giải năm 4292 1228 9935
6934 3812 7727
Giải sáu 057 640 516
Giải bảy 14 16 23 01
Đầu Đuôi
0 0,1,1,3
1 2,3,4,6,6
2 0,3,7,8
3 1,4,5,7
4 0,0,1
5 0,7
6 9
7 6
8
9 0,2,9
Đầu Đuôi
0,2,4,4,5,9 0
0,0,3,4 1
1,9 2
0,1,2 3
1,3 4
3 5
1,1,7 6
2,3,5 7
2 8
6,9 9

Xổ số Thái Bình ngày 07-11-2021

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 07-11-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 91386
Giải nhất 94379
Giải nhì 44311 83179
Giải ba 06678 99680 13992
40551 83553 67313
Giải tư 8928 0461 1576 4272
Giải năm 5710 3641 9205
4572 6586 1243
Giải sáu 931 455 549
Giải bảy 76 65 11 75
Đầu Đuôi
0 5
1 0,1,1,3
2 8
3 1
4 1,3,9
5 1,3,5
6 1,5
7 2,2,5,6,6,8,9,9
8 0,6,6
9 2
Đầu Đuôi
1,8 0
1,1,3,4,5,6 1
7,7,9 2
1,4,5 3
4
0,5,6,7 5
7,7,8,8 6
7
2,7 8
4,7,7 9

Xổ số Thái Bình ngày 31-10-2021

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 31-10-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 54798
Giải nhất 04294
Giải nhì 72480 05721
Giải ba 82106 07376 62297
09493 66579 94247
Giải tư 4401 1797 5715 7824
Giải năm 9963 0196 1823
3341 7665 9561
Giải sáu 626 139 472
Giải bảy 62 35 58 65
Đầu Đuôi
0 1,6
1 5
2 1,3,4,6
3 5,9
4 1,7
5 8
6 1,2,3,5,5
7 2,6,9
8 0
9 3,4,6,7,7,8
Đầu Đuôi
8 0
0,2,4,6 1
6,7 2
2,6,9 3
2,9 4
1,3,6,6 5
0,2,7,9 6
4,9,9 7
5,9 8
3,7 9

Xổ số Thái Bình ngày 24-10-2021

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 24-10-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 44417
Giải nhất 33926
Giải nhì 36042 14446
Giải ba 00607 38945 83370
05592 10320 41963
Giải tư 1191 7465 0224 4762
Giải năm 9660 9802 5921
0674 3624 5013
Giải sáu 828 294 558
Giải bảy 52 97 53 58
Đầu Đuôi
0 2,7
1 3,7
2 0,1,4,4,6,8
3
4 2,5,6
5 2,3,8,8
6 0,2,3,5
7 0,4
8
9 1,2,4,7
Đầu Đuôi
2,6,7 0
2,9 1
0,4,5,6,9 2
1,5,6 3
2,2,7,9 4
4,6 5
2,4 6
0,1,9 7
2,5,5 8
9

Xổ số Thái Bình ngày 17-10-2021

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 17-10-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 24640
Giải nhất 45261
Giải nhì 28113 58334
Giải ba 67474 16929 59008
69755 58832 99823
Giải tư 4593 1833 4313 1612
Giải năm 5822 2237 7310
9461 9056 4393
Giải sáu 518 407 906
Giải bảy 23 78 70 15
Đầu Đuôi
0 6,7,8
1 0,2,3,3,5,8
2 2,3,3,9
3 2,3,4,7
4 0
5 5,6
6 1,1
7 0,4,8
8
9 3,3
Đầu Đuôi
1,4,7 0
6,6 1
1,2,3 2
1,1,2,2,3,9,9 3
3,7 4
1,5 5
0,5 6
0,3 7
0,1,7 8
2 9

Xổ số Thái Bình ngày 10-10-2021

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 10-10-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 06085
Giải nhất 88649
Giải nhì 10842 18830
Giải ba 01269 23827 76813
31338 07958 49024
Giải tư 4671 1897 4473 0285
Giải năm 2069 7935 5161
9047 0316 3202
Giải sáu 246 585 284
Giải bảy 48 34 93 42
Đầu Đuôi
0 2
1 3,6
2 4,7
3 0,4,5,8
4 2,2,6,7,8,9
5 8
6 1,9,9
7 1,3
8 4,5,5,5
9 3,7
Đầu Đuôi
3 0
6,7 1
0,4,4 2
1,7,9 3
2,3,8 4
3,8,8,8 5
1,4 6
2,4,9 7
3,4,5 8
4,6,6 9

Xổ số Thái Bình ngày 03-10-2021

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 03-10-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 20681
Giải nhất 02104
Giải nhì 37357 93752
Giải ba 55304 60330 34160
60027 20063 00404
Giải tư 1190 5537 1993 7472
Giải năm 1935 5535 0728
4564 7842 7533
Giải sáu 528 376 079
Giải bảy 60 16 56 83
Đầu Đuôi
0 4,4,4
1 6
2 7,8,8
3 0,3,5,5,7
4 2
5 2,6,7
6 0,0,3,4
7 2,6,9
8 1,3
9 0,3
Đầu Đuôi
3,6,6,9 0
8 1
4,5,7 2
3,6,8,9 3
0,0,0,6 4
3,3 5
1,5,7 6
2,3,5 7
2,2 8
7 9

Xổ số Thái Bình ngày 26-09-2021

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 26-09-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 21694
Giải nhất 58074
Giải nhì 30674 87398
Giải ba 68622 50815 13530
38874 20194 54775
Giải tư 3534 1774 0561 4699
Giải năm 4005 7905 2707
5383 1660 5393
Giải sáu 434 727 472
Giải bảy 79 05 15 27
Đầu Đuôi
0 5,5,5,7
1 5,5
2 2,7,7
3 0,4,4
4
5
6 0,1
7 2,4,4,4,4,5,9
8 3
9 3,4,4,8,9
Đầu Đuôi
3,6 0
6 1
2,7 2
8,9 3
3,3,7,7,7,7,9,9 4
0,0,0,1,1,7 5
6
0,2,2 7
9 8
7,9 9

Xổ số Thái Bình ngày 19-09-2021

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 19-09-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 45957
Giải nhất 46590
Giải nhì 96670 98212
Giải ba 61428 04665 16136
67569 58371 64581
Giải tư 2819 9818 9180 2878
Giải năm 3041 7099 3203
1269 0117 1209
Giải sáu 618 301 042
Giải bảy 32 56 00 04
Đầu Đuôi
0 0,1,3,4,9
1 2,7,8,8,9
2 8
3 2,6
4 1,2
5 6,7
6 5,9,9
7 0,1,8
8 0,1
9 0,9
Đầu Đuôi
0,7,8,9 0
0,4,7,8 1
1,3,4 2
0 3
0 4
6 5
3,5 6
1,5 7
1,1,2,7 8
0,1,6,6,9 9

Xổ số Thái Bình ngày 12-09-2021

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 12-09-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 23349
Giải nhất 65096
Giải nhì 37636 14585
Giải ba 82711 01984 10108
63761 80426 18098
Giải tư 8650 6413 3653 9598
Giải năm 0444 1083 4230
5098 5783 5883
Giải sáu 265 113 308
Giải bảy 51 73 00 47
Đầu Đuôi
0 0,8,8
1 1,3,3
2 6
3 0,6
4 4,7,9
5 0,1,3
6 1,5
7 3
8 3,3,3,4,5
9 6,8,8,8
Đầu Đuôi
0,3,5 0
1,5,6 1
2
1,1,5,7,8,8,8 3
4,8 4
6,8 5
2,3,9 6
4 7
0,0,9,9,9 8
4 9

Xổ số Thái Bình ngày 05-09-2021

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 05-09-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 17061
Giải nhất 06266
Giải nhì 07805 99731
Giải ba 35197 62447 38742
44270 91965 85395
Giải tư 7408 5283 5353 8189
Giải năm 2833 0651 5006
2480 9391 7041
Giải sáu 810 437 976
Giải bảy 10 21 51 11
Đầu Đuôi
0 5,6,8
1 0,0,1
2 1
3 1,3,7
4 1,2,7
5 1,1,3
6 1,5,6
7 0,6
8 0,3,9
9 1,5,7
Đầu Đuôi
1,1,7,8 0
1,2,3,4,5,5,6,9 1
4 2
3,5,8 3
4
0,6,9 5
0,6,7 6
3,4,9 7
0 8
8 9

Xổ số Thái Bình ngày 29-08-2021

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 29-08-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 58755
Giải nhất 35778
Giải nhì 57087 16260
Giải ba 65463 02056 08406
09798 73043 82720
Giải tư 8967 8810 6297 6525
Giải năm 0262 3171 1911
9537 4409 2723
Giải sáu 263 935 524
Giải bảy 67 96 20 81
Đầu Đuôi
0 6,9
1 0,1
2 0,0,3,4,5
3 5,7
4 3
5 5,6
6 0,2,3,3,7,7
7 1,8
8 1,7
9 6,7,8
Đầu Đuôi
1,2,2,6 0
1,7,8 1
6 2
2,4,6,6 3
2 4
2,3,5 5
0,5,9 6
3,6,6,8,9 7
7,9 8
0 9

Xổ số Thái Bình ngày 22-08-2021

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 22-08-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 98711
Giải nhất 17016
Giải nhì 84610 57897
Giải ba 64837 56675 31785
37772 52792 09406
Giải tư 6559 5930 8597 1411
Giải năm 8162 7128 8506
0135 9901 1234
Giải sáu 990 669 518
Giải bảy 70 66 63 83
Đầu Đuôi
0 1,6,6
1 0,1,1,6,8
2 8
3 0,4,5,7
4
5 9
6 2,3,6,9
7 0,2,5
8 3,5
9 0,2,7,7
Đầu Đuôi
1,3,7,9 0
0,1,1 1
6,7,9 2
6,8 3
3 4
3,7,8 5
0,0,1,6 6
3,9,9 7
1,2 8
5,6 9

Xổ số Thái Bình ngày 15-08-2021

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 15-08-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 73497
Giải nhất 42299
Giải nhì 27270 47998
Giải ba 47667 04102 16657
13993 48963 75245
Giải tư 0915 7761 2804 1670
Giải năm 1199 8641 6169
4394 6690 6261
Giải sáu 078 311 921
Giải bảy 18 36 24 29
Đầu Đuôi
0 2,4
1 1,5,8
2 1,4,9
3 6
4 1,5
5 7
6 1,1,3,7,9
7 0,0,8
8
9 0,3,4,7,8,9,9
Đầu Đuôi
7,7,9 0
1,2,4,6,6 1
0 2
6,9 3
0,2,9 4
1,4 5
3 6
5,6,9 7
1,7,9 8
2,6,9,9 9

Xổ số Thái Bình ngày 08-08-2021

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 08-08-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 38115
Giải nhất 97733
Giải nhì 21143 52941
Giải ba 12914 26998 10224
63551 85741 77963
Giải tư 7663 1599 9528 3603
Giải năm 6707 5085 3629
5755 2682 1939
Giải sáu 455 297 980
Giải bảy 85 67 16 92
Đầu Đuôi
0 3,7
1 4,5,6
2 4,8,9
3 3,9
4 1,1,3
5 1,5,5
6 3,3,7
7
8 0,2,5,5
9 2,7,8,9
Đầu Đuôi
8 0
4,4,5 1
8,9 2
0,3,4,6,6 3
1,2 4
1,5,5,8,8 5
1 6
0,6,9 7
2,9 8
2,3,9 9

Xổ số Thái Bình ngày 01-08-2021

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 01-08-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 88081
Giải nhất 34286
Giải nhì 12650 78390
Giải ba 65925 29421 79263
20662 91370 06502
Giải tư 5515 5202 8485 5405
Giải năm 4259 6115 5263
9048 8120 9098
Giải sáu 899 010 422
Giải bảy 26 31 33 02
Đầu Đuôi
0 2,2,2,5
1 0,5,5
2 0,1,2,5,6
3 1,3
4 8
5 0,9
6 2,3,3
7 0
8 1,5,6
9 0,8,9
Đầu Đuôi
1,2,5,7,9 0
2,3,8 1
0,0,0,2,6 2
3,6,6 3
4
0,1,1,2,8 5
2,8 6
7
4,9 8
5,9 9

Xổ số Thái Bình ngày 25-07-2021

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 25-07-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 82380
Giải nhất 30971
Giải nhì 01356 85942
Giải ba 16180 06396 61456
95973 05699 72114
Giải tư 8352 8556 2395 5143
Giải năm 4652 5305 3009
0694 5573 6234
Giải sáu 508 259 535
Giải bảy 03 98 25 19
Đầu Đuôi
0 3,5,8,9
1 4,9
2 5
3 4,5
4 2,3
5 2,2,6,6,6,9
6
7 1,3,3
8 0,0
9 4,5,6,8,9
Đầu Đuôi
8,8 0
7 1
4,5,5 2
0,4,7,7 3
1,3,9 4
0,2,3,9 5
5,5,5,9 6
7
0,9 8
0,1,5,9 9


xsmb

×
×